kviltningkurs på Quiltstudion / FMQ course

Här var det ren kviltglädje i sex timmar. ––– In English below –––  Under lördagen var jag kursledare för en kurs i frihandskviltning på maskin på Quiltstudion i Göteborg. Fantastiskt att så många ville vara med en lördagkväll för att sy. Maskinkvilta på fri hand är bland det roligaste man kan göra med en symaskin. Därför är det så härligt att kunna sprida kunskapen vidare. Här nedanför kommer ett litet axplock bilder av vad kursdeltagarna gjorde. Bilderna är klickabara för att se dem i större storlek.


We had pure quilting joy for six hours during a quilt course at our local quilt shop, Quiltstudion in Gothenburg. I just love free motion quilting on machine and it so fun to teach others how to do. Here are som photos from the course. You can click them if you want to see a larger version.

 

Annonser

indigo & ecoprint 2

Arbetet går vidare, både på maskin och för hand. ––– In English below ––– Indigo och naturlig färgning i en omvänd applikation. Mjuka härliga tyger, som är så sköna att arbeta med. Och vadd av bomull. Ska bli spännande att se hur det slutar…


Work in progress. Both on machine and by hand. My projekt with indigo and natural dyed fabric, in a reversed appliqué. Soft fabric, real nice to work with. And a 100 % cotton batting. Look forward to see where it will end…

 

indigo & ecoprint

I sommar har jag färgat med naturlig indigo och fortsatt göra ecoprint med naturlig färgning och rost. ––– In English below ––– Men hur roligt det än är att färga tyger, ibland måste man förstås sy med sina nyfärgade tyger också.

Jag har börjat göra en omvänd applikation med en bit växtfärgat tyg under indigo. En omvänd applikation görs tvärtom mot en vanlig applikation. Istället för att klippa en tygbit som ska sys fast ovanpå bottentyget, tråcklar jag fast en bit tyg på lämplig plats under bottentyget  (se bild 1) och klipper sedan försiktigt upp den form jag vill ha. Viker ner sårkanterna och smygsyr med tunn tråd och små stygn längs kanten (se bild 2). Klicka på bilderna om du vill se en större bild.


During the summer I’ve been dyeing fabric with natural indigo and at the same time continued with my ecoprints or natural dyeing on fabric. But how fun that ever is, I need to use my home dyed fabric too.

I’ve started to make a reversed appliqué with a piece of natural dyed fabric under indigo. A reversed appliqué is made the opposit way of an ordinary appliqué. Instead of cutting a piece of fabric, place it on top of another fabric and sew it down, I start by basting a piece of fabric under the other fabric (see photo 1), baste it down and the carefully cut away fabric on the top layer. Then carefully tuck the frey fabric down and use a thin thread and small stitches to sew it down (see photo 2).

 

 

färdig i tid / finished in time

Det har varit intensiva dagar, men nu är lapptäcket klart. ––– In English below ––– Igår blev maskinkviltningen klar, sen var det dags för det roligaste momentet – att få ta bort all tråckeltråd och se hur fint det blir. I dag kantavslutning, upphängningskanal och så pricken över i: namnlappen.

Och tänk…. det är hela två dagar kvar innan det är tid för inlämning till utställningen. Här nedanför kan ni se bilder på baksidan av lapptäcket. Framsidan visar jag efter vernissagen på Lapphexornas utställning på Stadsbiblioteket i Göteborg den 12 augusti.


It has been some intense days quilting, but now is it all done. I finished machine quilting yesterday, and could do the funniest part – rip out the basting thread and see the result. Today I’ve been binding the quilt, added a canal for hanging and then finish it all by sewing my name tag on the patchwork quilt.

And best of all, it’s still two whole days left before it’s time to enter it to the exhibition. Below are some photos of the machine quilting, from the back side of the quilt. I’ll show you the front side after the opening of my quilt guilds exhibition at the city library in Gothenburg on 12 August.

maskinkviltning / machine quilting

En av anledningarna till att den här lapptäckstoppen blivit liggande så länge utan att få vadd och baksida är nog att jag inte haft någon känsla för hur jag skulle kvilta täcket. ––– In English below ––– Jag ville inte att kviltningen skulle konkurrera ut mina tyger. Det gjorde att jag kände mig tveksam till att frihandskvilta täcket; jag som annars älskar att maskinkvilta på fri hand. Inte heller ville jag kvilta i diket, eller diagonalt genom de stora blocken. Att bara kvilta raka sömmar rakt över hela täcket på en och samma ledd, som blivit allt mer populärt, lockade mig inte heller.

Lösningen kom som en blixt från en klar himmel, när jag nu tog fram täcket för att göra färdigt det. Eller så hade tankarna bara mognat. Hur som helst valde jag att skala upp kviltningen från mönstret jag skapade till smulspårskviltarna. Sömmarna är visserligen raka, men viker av med 90 graders vinkel allt som oftast. Det skapar ett spännande skuggspel i kviltningen.

(inlägget fortsätter efter den engelska texten och bilden)


One of the reasons to the quilt top just lying in my cupboard not being quilted is that I didn’t really had a feeling for how to quilt it. I didn’t want the quilting compete with the fabrics, which I have dyed myself and really like. For that reason I didn’t feel like free motion quilt it, which I otherwise just love doing. I didn’t like the idea of quilting in the ditch, nor on the diagonal over the large blocks. Neither just straight line close together straight over the quilt, which now is very popular.

The solution came like lightning on a blue sky when I picked the quilt top out of the cupboard this time. Or maybe just my thoughts had matured. Either way I chose to scale up the pattern I made when I constructed the Smulspår (Breadcrum) quilt. The seams are straight enough, but they turn 90 degrees now and then. It gives the quilt nice shadows in the quilting.

(to be continued below)

Med kviltmönstret bestämt var det dags att ha audition på kvilttråden. (bilden ovan) Samma grund här. Tråden ska tillföra något, inte döda tygerna. Ett tag tänkte jag använda alla trådarna på bilden, men i slutändan höll jag mig till den melerade tråden längst ner till vänster. Den är ljuvlig! Dessutom var trådkvaliteten bästa tänkbara. Märket heter Signature, en size 40 long staple Cotton från USA. Den ska jag komma ihåg att köpa mer av.

(inlägget fortsätter efter den engelska texten och bilden)


With the quilt pattern decided on, it was time to have an audition on quilt threads. (Se photo above) I wanted the thread to add value too, not kill the fabrics. When I started machine quilting I had my mind set on using all the threads above, but as the work went on I decided to stick with just one: the variegated on the bottom left. What a delight that thread was! Really good quality too. The brand name is Signature, a size 40 long staple Cotton from the US. I will remember to buy more of that thread.

(to be continued below)

 

För att få sömmarna raka och alla hörn 90 grader har jag använt linjal och en hera marker, ett platsredskap som ger markeringar i tygets fibrer som snabbt går tillbaka. Inga färgpennor som kan ställa till det senare. Tittar du noga på bilden ovanför så ser du hur markeringen ser ut. Efter den engelska texten följer ett par bilder på hur det ser ut, så här långt.


In order to get the seams straight and the angles 90 degrees, I’ve used a long ruler and a hera marker, which is a little tool that makes it possible to mark the fibers of the fabrics. The fibers will go back to the original shape soon. And there is no colour markers which may cause trouble later on. Take a close look on the photo above and you will see the marks. Below you will find two photos of how the quilting turns out so far.