linjespel / line play

I helgen var det Quiltköping i Lidköping och jag hade ett bidrag till tävlingen. ––– In English below ––– Temat var linjespel och jag deltog i kategorin Art Quilt, med kvilten på bilden.

För att delta var man tvungen att köpa ett särskilt materialpaket. Något jag egentligen inte alls tycker om. Men den här gången skulle två av tre ledamöter i juryn komma från SAQA, Studio Art Quilt Association, och det ville jag inte missa. Och det var fritt fram att komplettera med vilka tyger och material som helst.

Jag kände mig nöjd med resultatet, men det räckte inte riktigt. För juryn var inte lika nöjd, så jag gick miste om de tre priserna. Självklart undrade jag över vad det var som inte tilltalade juryn. Vi fick inga skrivna omdömen, så det var ju inte lätt att veta. Det borde verkligen vara obligatoriskt att alla tävlingsbidrag får ett omdöme från juryn.

Men i brist på ett skriftligt omdöme så bad jag om att få prata med två ur juryn på plats i tävlingsutställningen nästa dag – och de var vänliga nog att ge mig några minuter av sin tid. Mycket lärorikt!

Nu vet jag att min kvilt låg med i tätstriden in i det sista. Och att det som fällde mig var att jag hade använt knappar. För se knappar tyckte juryn var för simpelt för en art quilt. Däremot gillade det både min tolkning av temat och det tekniska genomförandet. Så även om jag inte fick något pris, så fick mitt ego en boost. Och jag fick ledtrådar för mitt framtida tävlande.

Bilderna är som vanligt mina  och ingen annans, men klickbara för att du ska kunna se dem i en större version.This weekend I attended the quilt festival Quiltköping, which was arranged in the Swedish city of Lidköping – and I had a contribution to the competition. The theme was line play and I participated in the category of Art Quilts, with the quilt in the photo.

To participate, one had to buy a special material package. Something I really do not like at all. But this time, two out of three members of the jury would come from SAQA, the Studio Art Quilt Association, and I would not miss it. Also one had the freedom to add any fabrics and materials.

I was satisfied with the result, but it did not work properly. The jury was not as happy, so I missed the three prizes. Of course I wondered what the jury didn’t like. But we received no written reviews, so it was not easy to know. I think it should be compulsory to give writtens reviews from the jury in all contests.

But in the absence of a written review, I asked to speak with two of the jury members the next day in the exhibition of all contributions of the competition – and they were both willing to share some of their time. Very instructive!

Now I know that my quilt was in the final battle. What went against me was that I had used buttons. The jury thought that buttons was too simple for an art quilt. On the other hand, they liked both my interpretation of the theme and my technical implementation. So even though I did not get a price, my ego got a boost. And I got clues for future competitions.

As usual the images are alla mine and clickable for you to view them in a larger version.

 

 

birmingham EQA 2016

birmingham_EQA-2016-hare_1200px

I dag börjar Festival of Quilts i Birmingham. ––– In English below ––– På plats i år är två små kviltar jag har sytt; bidrag till den årliga utmaningen från det europiska lapptäcksförbundet, EQA. Haren på bilden ovanför och landskapet längre ner.

I år är temat Hälsningar från ... och i temat ingick att kvilten skulle vara utformad som en hälsning (till exempel som ett vykort) och att ett frimärke skulle ingå. Måttet var givet: 35 x 25 cm (liggande).

Själv är jag på väg åt ett annat håll. Berättar mer i morgon.


Today is the first day of Festival of Quilts in Birmingham. On site is two small quilts I’ve made; contributions to the annual challenge from the European Quilt Association, EQA. The hare on the photo above and the landscape at the bottom.

This years theme is ”Greatings from…” and stated that the quilt should look like a written greating (like a postcard for instance) and that a stamp was mandatory in the design. Size was fixed: 35 x 25 cm (landscape) (approximatly 14 x 10 inches).

I myself is going in another direction at the moment. I’ll tell you more tomorrow.

birmingham_EQA-2016-2_1200px

väderhalsduk december / weather cowl december

vaderhalsduk_dec_1000px

Så är då väderhalsduken färdigstickad. ––– In English later ––– December månad både började och slutade milt, även om månaden som helhet var lite kallare än i januari.

Som kallast är medeltemperaturen denna månad -6,7 grader Celsius, som varmast 7,1 grader. Det regnar på självaste julafton. Medeltemperaturen för juldygnet är 3,0 och det kommer 9,9 mm regn. Ja, det regnar faktiskt hela julhelgen.

Så här skriver Smhi i sin årsrapport om december månad 1957:

Vid månadens mitt skedde på nytt ett hastigt omslag, och milda västliga vindar trängde in från Atlanten. Delar av Götaland stod dock ännu en tid under inflytande av den kalla luften över Centraleuropa och fick först den 20 blidväder. Under dagarna närmast före jul mättes för årstiden ovanligt höga gradtal i Syd- och Mellansverige: 7–8 plusgrader förekom så långt norrut som Dalarna och Hälsingland. Under juldagarna sjönk temperaturen till nära nollpunkten men steg därefter åter under inflytande av ett djupt lågtryck vid Island.
. . .  Om man bortser från södra Götaland och området norr och nordöst om Kalix älv, så hade hela landet ett temperaturöverskott.
. . .  Solskenstiden var i större delen av av Götaland, Svealand och södra Norrland betydligt längre än normalt.

Och uppe i Norrland noterar man norrsken på en eller flera observationsplatser alla dagar utom dagen före julafton. Ljuvligt!

väderhalsduk november / weather cowl november

vaderhalsduk_nov-1_1000px
Bara en månad kvar att sticka! ––– In English soon ––– I november började det bli kallt igen. Första nattfrosten kom den 12 november, men dygnsgenomsnittstemperaturen gick inte under noll förrän dagen efter, så första mörkblå rand (minus 1-4) börjar den 13:e. När man tittar på stickningen ser man att novembertemperaturerna påminner om dem i april. Kall vår och varm höst, alltså. Som kallast är medeltemperaturen denna månad -2,6 grader Celsius, som varmast 10,2 grader.

vaderhalsduk_nov-2_1000pxI dag har stickningen åkt bil Göteborg–Falköping tur och retur. Jag och Patricia åkte dit för att plocka ner och hämta hem Fria tyglars utställning Textila utsvävningar. Bra sticktid i bilen, medan Patricia körde.

Så här skriver Smhi i sin årsrapport om november månad 1957:

Sedan ett mindre lågtryck d. 7–8 passerat östersjöområdet i nordlig riktning och därefter avlägsnat sig mot nordost, skedde en genomgripande förändring i väderleksläget. Från ett högtryck över Brittiska öarna växte en kraftig högtrycksrygg fram mot nordost. Inom denna bildades ett särskilt högtryckscentrum över mellersta Skandinavien. Högtrycket låg sedan kvar en längre tid. För första gången under hösten rådde en sammanhängande period med uppehållsväder, i Götaland under 11, i Svealand under 14 dygn.
. . . Bakom ett lågtryck som d. 28 passerade Mellansverige i sydostlig riktning inträffade ett kraftigt utbrott av kalluft av nordostliga vindar, och månaden slutade med vinterkyla i hela landet.
. . . Oreglerade vattendrag. Vattentillgången i landet var avsevärt större än normalt.
. . . Reglerade vattendrag. Fyllnadsgraden för riket i dess helhet var 91 % mot 70 % vid samma tidpunkt föregående år.

 

vernissage i falköping / opening day

vernissagedag_1000px

Idag har min lilla kviltgrupp Fria tyglar haft vernissage för vår nya utställning Textila utsvävningar med Fria tyglar på Bildkällaren i Falköping. ––– In English below ––– Vi visar både gemensamma arbeten, som 30×30-projektet, och enskilda verk – allt som allt närmare 150 kviltar. Ett 80-tal besökare hittade dit och det blev många tillfällen till samtal om textil och textilkonst. I kväll pustar vi ut. Utställningen är öppen till den 9 november. Komsi, komsi.

I förrgår hade galleriet besök av journalist och fotograf från lokalpressen, igår fanns det en artikel i Falköpings tidning (se nedan). På nätet kompletterat med bildspel: Textila utsvävningar på Bildkällaren.


Today opened the new exhibition with my small quilt group Fria tyglar (Free reins) in Falköping. We exhibit both challenges we’ve made together and individual works – all to all almost 150 quilts. We had about 80 people visiting and had lots of interesting talks about textile and art. Tonight I’ve parked myself in my sofa, resting. The exhibition is open until 9 November.

Two days ago there was a journalist and photografer visiting, which resulted in an article in the local newspaper yesterday (see below). The internet issue had several photos, nice to see even if you don’t read Swedish: Textila utsvävningar på Bildkällaren.

 

falkopingstidning-puff_1000px

falkopingstidning_1000px